Fölsto mindre annonsbild

Som du säkert känner till är ett bra foder en förutsättning för att din häst ska hålla sig frisk och kunna prestera som bäst när det gäller. Hästen är i grunden en gräsätare och grovtarmsjäsare, vilket innebär att det är gräs, hösilage eller hö som är mest naturligt för den att äta. Genom mina kontakter med forskare på SLU (som forskar på hästfoder) har jag idag byggt upp en maskinpark och en hanteringsmetod som kraftigt minimerar riskerna för annars vanliga problem med foder. Genom speciell behandling av fodret vid inläggning samt korrekta metoder, t ex högre stubbhöjd, minskas också risken för att din häst ska drabbas av botulism.

Detta innebär att produktionen blir lite dyrare, men som veterinär möter jag många oroliga hästägare som efterfrågar den extra säkerhet som vår särskilda metod innebär. Det faktum att den botulismvaccination som idag finns bara skyddar mot det ena botulinumtoxinet (som dock är det enda som diagnosticerats i Sverige, men minst två olika sorter finns) gör hästägare än mer oroliga för att just deras häst ska drabbas. Här bör dock tilläggas att botulism är ganska ovanligt – men drabbas man av förgiftningen så har den oftast dödlig utgång. Man brukar tala om att det rör sig om 10–15 hästar som drabbas per år i Sverige (dock är inte diagnosen fullständigt klarlagd i alla fall).

Det hösilage som produceras i vårt företag är ett högkvalitativt och energirikt foder som är analyserat i flera partier med avseende på näringsvärde. Gräset slås vid optimal tidpunkt, strängluftas och pressas sedan till hårda 40–45 kg balar (vilka lätt kan hanteras med en pirra) för att slutligen lindas in i 14 lager plast av hög kvalitet (SLU rekommenderar minst sex lager) och staplas på en pall med sträckfilm runt. Efter detta rörs inte balarna förrän det är dags för utfodring.

 

Idag erbjuder vi även vakuumförpackade småbalar på ca 45 kg för bästa kvalitet och hållbarhet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Hösilage är inte bara näringsrikt – många hästar föredrar det framför hö.

För mer information om vilka problem ett icke optimalt foder kan ge hänvisas till SVA:s hemsida (Hästens foder) samt artiklar från SLU skrivna av bl a Cecilia Müller, http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf01/Jo01-15.pdf,
samt SLU:s stora hästsida, http://hippocampus.slu.se/hastens_foder/vaxande_hast/vallfoder.cfm?Call=foder.

Foderstatsberäkning och rådfrågning kan erbjudas vid behov. Vid stora partier kan eventuellt foderstatsberäkningskurs erbjudas.