Kutterspån
• 25 kg balar
• 15–18 balar/pall
• Hög kvalitet, dammaskiljd
• RSprodukters, eller annan leverantör

Pris
56-62 kr/bal + moms

Torvströ RSprodukter
• 300 liter torv/bal
• 18 balar/pall
• Sållad, hög kvalité

Pris
62 kr/bal + moms
Pappersströ
• 18 kg pressat pappersströ/bal
• 15 balar/pall
• RSprodukter

Pris
66 kr/bal + moms
Torvmix RSprodukter
• 32 kg pressad torvmix/bal
• 18 balar/pall
• Hög kvalité, torrsubstans 55%

Pris
66 kr/bal + moms