Integritetspolicy

Vilka vi är
Jesper Ordells Veterinär- och Foderservice

FITTJA 54
749 62 Örsundsbro

Vår webbplatsadress är: http://vetfoder.se

Företaget är personuppgiftsansvarig.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Vi lagrar inte personuppgifter för något ändamål. Den tekniska lösningen innebär däremot att vi även samlar in och behandlar:
• IP-adress
• Cookies
• Uppgifter lämnade i eventuella kontaktformulär
Dessa uppgifter används enbart för att ge besökare en bra upplevelse samt underlätta kontakt med besökare som använt ett kontaktformulär.

 

Hantering och lagring av personuppgifter
Endast personer med administratörsbehörighet på vår webbplats har tillgång till personuppgifter. Uppgifterna lagras endast på servrar hos vårt webbhotell samt i lokal backup.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter
Hur länge uppgifterna lagras beror på den tekniska lösningen.

 

Vilka rättigheter du har över dina data
Eftersom de uppgifter som sparas inte är direkt kopplade till något användarkonto kan de inte raderas och något registerutdrag kan heller inte ges.