Vanliga hästsjukdomar –  EMS, PSSM & Fång

Med ett korrekt balanserat och anpassat grovfoder så mår hästen bättre och får chansen att leva mer naturligt.

Det tycker vi på Vetfoder att alla hästar är värda!

Vetfoder analyserar sitt foder med kemisk sockeranalys (WSC), vilket är den metod SLU rekommenderar för att mäta sockernivåerna i hösilage.

Vi har ett bra foder till din häst om den har problem med EMS,  PSSM eller fång.

EMS – Ekvint Metabolt Syndrom

 

Symptom – Hästar med EMS har ofta väldigt lätt för att gå upp i vikt samt ansamlar fett lokalt t.ex. i nacke, bakom bogbladen och runt svansrot. Hästar med EMS har en ökad risk för att drabbas av fång, och diagnosen EMS börjar man ofta först att misstänkta när hästen har drabbats av fång för första gången. EMS hästar får ofta fång i samband med bete eller vid utfodring av en felaktig foderstat med för högt innehåll av stärkelse och lättlösliga kolhydrater.

Diagnos – Hästar som får diagnosen EMS har nedsatt insulinkänslighet (insulinresistens). Vid diagnostik av EMS är det hästens insulinkänslighet man undersöker, där det nu finns tillgängliga enkla metoder som kan användas av veterinärer i fält. Som tidigare nämnts så är drabbade individer många gånger överviktiga, dock finns det hästar med EMS som är normalviktiga och som saknar lokala fettdepåer. Även dessa normalviktiga hästar ligger i riskzonen för att drabbas av fång, om de hanteras fel vad gäller motion och utfodring.

Orsak – Insulinresistens.

Behandling – Hästar som har diagnosen EMS eller konstaterats vara insulinresistenta kräver speciell omvårdnad för att fång skall kunna undvikas. Det viktigaste för en häst med IR och/eller EMS är korrekt utfodring och motion. För att minska fångrisken hos dessa hästar bör intaget av socker och stärkelserika fodermedel begränsas, eftersom ett lägre intag av dessa minskar insulinfrisättningen i blodet. Foder som innehåller mycket stärkelse och socker omfattar de allra flesta kraftfoder, som havre, korn, majs, betfor, pelleterade kraftfoder och müsliblandningar. Grunden i foderstaten till en häst med EMS skall vara ett analyserat vallfoder (hö, hösilage, ensilage) med lågt innehåll av lättlösliga kolhydrater (WSC). Genom att fodra hästen en anpassad foderstat i kombination med bantning (i de fall där övervikt föreligger) och ökad mängd motion, kan hästens insulinkänslighet förbättras, och risken för att drabbas av fång minskar då. Långsiktigt kan alltså en strikt vallfoderdiet förebygga nya fånganfall hos hästar med EMS. För dessa hästar är det också viktigt att försöka få så länga ättider som möjligt. Detta kan man uppnå genom att fodra många ggr/dygn eller genom att använda finmaskiga hönät.. Att släppa en häst med EMS på bete är något de flesta drar sig för, eftersom fång hos dessa hästar ofta uppstår vid bete. Betesgräset i sig är sällan ”farligt” utan det är den fria tillgången på gräs, det vill säga ett överintag av näringsrikt foder, som gör att insulinkänsligheten kan försämras hos en insulinresistent häst, med fång som följd. Hästar med EMS som genom en korrekt utfodring har fått en normaliserad insulinkänslighet, kan eventuellt tillåtas att beta i begränsad utsträckning, där strategin får betesstrategin får anpassas efter individen i samråd med behandlande veterinär. För att man ska veta om hästens insulinkänslighet har förbättrats, måste man undersöka hästen med tillgångliga diagnostiska metoder. Hästar med kronisk fång som är kopplad till EMS bör inte gå på bete alls.

Har din häst EMS, eller vill du veta mer om sjukdomen?
Hör av dig så berättar vi mer!

Ladda ned faktablad

EMS

PSSM– Polysaccharide Storage Myopathy

 

Symptom – Smärta, hälta, stel gång, svettningar, oro samt stel och öm muskulatur. Vanligen påverkas muskler i bakben och rygg men även frambenen kan drabbas. Symptomen uppkommer under eller efter träning.

Diagnos – Kan oftast ställas med hjälp av sjukdomshistorien, klinisk undersökning av hästen, blodprov för att analysera muskelenzymer och eventuellt urinprov. Om nödvändigt kan även träningstolerans test eller biopsi bli aktuellt.

Orsak – PSSM är en muskelsjukdom som drabbar ­ era olika hästraser men är vanligast hos ffa Quarterhästar och Quarterbesläktade hästraser. Sjukdomen beror på en onormalt hög glykogeninlagring i muskulaturen. Glykogen är en lagringsform av energi och byggs av socker som ‑ nns i blodet. Det ‑ nns två former av PSSM hos häst, typ 1 och typ 2. Typ 1 orsakas av en defekt i en gen som reglerar glyko genupplagringen och det verkar som att denna mutation är ärftlig då den är vanligare inom vissa raser så som Quarter, Appaloosa och American paint horse. Typ 2 formen drabbar även den Quarterhästar men även raser av lättare typ såsom fullblod och araber. Vad som orsakar typ 2 PSSM är ännu inte klarlagt men bägge typerna karaktäriseras av en onormal upplagring av glykogen och polysackarider i muskel‑ brerna.

Behandling – I akut skede ges smärtlindring och understödjande behandling om nödvändigt. Långsiktigt rekommenderas daglig motion och dietära åtgärder för att minska mängden socker i blodet och därmed inlagringen av glykogen. Man bör ge ett grovfoder med mindre än 12% innehåll av icke strukturella kolhydrater (NSC) samtextra proteintillskott och ev fett vid behov (om hästen är tunn)

Har din häst PSSM, eller vill du veta mer om sjukdomen?
Hör av dig så berättar vi mer!

Ladda ned faktablad

PSSM

Fång

 

Symptom – Svårigheter att röra sig och ovilja att gå och att lyfta hovarna. Hovarna är varma och en ökad puls kan kännas vid kotan. Ibland ses hästen stå med framhovarna framför sig och bakhovarna under magen. Vid kraftig smärta kan hästen lägga sig för att avlasta hovarna.

Diagnos – Sjukdomshistoria och klinisk undersökning samt undersökning av den bakomliggande orsaken till att hästen får fång.

Orsak – Hästar och ponnyer kan drabbas av fång av många olika orsaker. Fång kan uppstå pga överbelastning av ett ben vid hälta på ett annat, vid blodförgiftning orsakat av t.ex. grovtarmsin­ ammation, vid feljästning i grovtarmen som kan uppstå vid överkonsumtion av t.ex. stärkelse samt i samband med vissa hormonella sjukdomar. Ekvint metabolt syndrom (EMS) och PPID, även kallat Ekvin Cushing, är två hormonella sjukdomar som drabbar häst som båda är kopplade till nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens) samt till en ökad risk för att drabbas av fång. Dessa två hormonella sjukdomar anses i dagsläget vara den vanligaste orsaken till att hästar och ponnys drabbas av fång.

Behandling – I det akuta skedet rekommenderas boxvila på mjukt underlag, och behandling med smärtlindrade läkemedel enligt ordination av veterinär. Om hästen har fång pga. insulinresistens (alltså om hästen har EMS eller PPID) bör utfodringen korrigeras så snart som möjligt där hästen ska fodras en vallfoder baserad diet (hö, hösilage, ensilage) med lågt innehåll av lättlösliga kolhydrater (WSC), samt utan tillskott av stärkelse (i form av kraftfoder, betfor mm). För att man ska kunna förebygga återfall av fång, så är det viktigt att man undersöker och behandlar den föreliggande sjukdomsprocessen.

Vetfoder har hösilage med näringsvärden särskilt anpassat för hästar som drabbas av fång på grund av insulinresistens.

 

Ladda ned faktablad

Fång

Hör av dig

Integritetspolicy        Om oss      Referenser      Kontakta oss

Skicka ett mejl!